Едукативни видеа за урбаното градинарство

Едукативни видеа за урбаното градинарство

Партнерите од проектот „Образование за урбано земјоделство за одржлива иднина“ во изминатите месеци подготвија неколку кратки видеа со кои ќе се обидат да ги едуцираат граѓаните и да ги популаризираат идеите за предностите и придобивките од развивањето на културата на...