Едукативни видеа за урбаното градинарство

Партнерите од проектот „Образование за урбано земјоделство за одржлива иднина“ во изминатите месеци подготвија неколку кратки видеа со кои ќе се обидат да ги едуцираат граѓаните и да ги популаризираат идеите за предностите и придобивките од развивањето на културата на урбано градинарство во четирите држави опфатени со проектот.

Овие визуелни материјали се наменети првенствено за возрасни граѓани во овие држави, и може да им користат на луѓето што живеат во урбаните средини, организаторите на курсеви наменети за возрасни лица, образовните институции и локалните граѓански здруженија кои работат во областа на животната средина и урбаното земјоделство.

Тие се создадени како дел од иновативните образовни ресурси кои ќе бидат резултати од заедничкото ангажирање на Форум ЦСИД, Србија Органика, Еко-Задар и Бугарската Школа за Политика „Димитри Паница“, четири искусни организации од Северна Македонија, Бугарија, Хрватска и Србија кои ги истражуват образовното, економското, социјалното и еколошкото влијание на урбаното градинарство врз општеството.

Сите видеа може да се видат на следнава адреса: https://www.youtube.com/playlist?list=PLv2ISTcgwkxIcVVZbzp8mCWiwHDXOyYch

„Образование за урбано земјоделство за одржлива иднина“ е проект финансиран од ЕУ преку програмата Еразмус + (Партнерства за соработка во полето на образование за возрасни)