Едукативни видеа за урбаното градинарство

Едукативни видеа за урбаното градинарство

Партнерите од проектот „Образование за урбано земјоделство за одржлива иднина“ во изминатите месеци подготвија неколку кратки видеа со кои ќе се обидат да ги едуцираат граѓаните и да ги популаризираат идеите за предностите и придобивките од развивањето на културата на...
Едукација за урбано земјоделство за одржлива иднина

Едукација за урбано земјоделство за одржлива иднина

Со првата средба на партнерите од  Македонија, Србија, Хрватска и Бугарија, на 31 јануари 2023 година во Скопје се означи почетокот на спроведувањето на проектот  Едукација за урбано земјоделство за одржлива иднина (Urban Farming Education for Sustainable...
Organic farming training

Organic farming training

From 11-15 September 2021, the Organic farming training was held within the project “Organic Agriculture Innovation Platform” at the Crystal Hotel in Belgrade, which was attended by 24 participants from N. Macedonia, Serbia, Croatia and Bulgaria. The host...
Third  transnational project meeting

Third transnational project meeting

On July 23, 2021, the third transnational project meeting was held in Zadar, which was attended by all partners in the project. The meeting was hosted by the colleagues from the organization “Eko – Zadar”. At the meeting that took place in a pleasant...
Curriculum

Curriculum

Within the framework of the project Organic Agriculture Innovation Platform, we created a brand-new Curriculum for organic agriculture that also have a segment dedicated to marketing and branding of products. The curriculum is free for use by any interested course...
Visit to Kamnik Bio Organic

Visit to Kamnik Bio Organic

New certified organic eggs that we received recently in “Good Earth”, were the perfect occasion to visit Kamnik Bio Organic, which we experienced as a small oasis of organic production. We met Ivo – the owner of Kamnik Bio Organic, who has been into organic...