ПАРТНЕРИ

СРБИЈА ОРГАНИКА

Националното здружение за развој на органско производство „Србија Органика“ е независна, невладина и непрофитна граѓанска организација. Основана е во 2009 година на иницијатива на Министерството за земјоделство и заинтересирани страни од органскиот сектор како чадор -здружение што ќе го…

МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ

Македонијa Експорт со своите два главни оддела, бренд менаџмент и развој на бренд, е присутен на пазарот од 2006 година. Неговата визија е развој на светски познати брендови и бизниси преку обезбедување на стратегии за раст, идентификување на опции за проширување на можностите за вмрежување, скрининг за бизнис потреби, и следење на напредокот на брендот и деловното работење.

ФОРУМ-ЦСИД

Форум – Центар за стратешки истражувања и документација е основан во 1997 година како невладина организација која ќе биде посветена на истражување на стратегиските аспекти и решенија на актуелни локални, национални и регионални прашања…

ЕКО-ЗАДАР

Здружението „Еко-Задар“ е основано еден ден пред „Денот на Земјата“ во 1999 година од страна на група ентузијасти со цел да се промовира органското земјоделство, но и да се едуцира локалното општество за придобивките од производството на органска храна т.е. органско земјоделство како единствен начин на одржливо земјоделство што е корисно за здравјето на луѓето, но и за животната средина, почвата и водата…

ДОБРА ЗЕМЈА

„Добра земја“ е прва потрошувачка задруга во Македонија, регистрирана во 2015 година. Како основачи на задругата, загрижени сме за социјалните процеси во Северна Македонија, нивното влијание врз здравјето на луѓето, распрснувањето на локалните заедници…

„ДИМИТРИ ПАНИЦА“

Бугарската школа за политика „Димитри Паница“ се етаблираше како водечка организација за зајакнување на демократијата во време на транзицијата на земјите од пост – Советскиот Сојуз, Балканот и Северна Африка. За да ја оствари својата мисија и да создаде заедница на политички и граѓански…