Посета на органски фарми

Посета на органски фарми

На 01 Март тимот „Наша Добра Земја“ ја посети фармата на органските производители од Бардовци. При посетата на нашите долгогодишни соработници поразговаравме за нивните впечатоци за развојот на органското производство во Северна Македонија и условите во кои работат....
Одржливо земјоделство

Одржливо земјоделство

Според студијата „Значењето на органската храна и огранското земјоделство за здравјето на луѓето“ спроведена од страна на независниот истражувачки сервис на Европскиот парламент, органската храна има позитивно влијание врз раниот развој, ја редуцира изложеноста на...