Мултифункционалност во органското земјоделство

Мултифункционалност во органското земјоделство

Органското земјоделство се обидува да го спроведе концептот на мултифункционалност во специфични работни и животни услови, вклучително и биодиверзитетот, автохтони видови и раси, грижа за животните, но и повторно населување на руралните области и зголемување на...
Агротуризам и рурален туризам

Агротуризам и рурален туризам

Разликата помеѓу руралниот туризам и агротуризмот е во критериумот според кој е дефиниран, пред сè затоа што руралниот туризам подразбира туристичка активност во руралните области, додека агротуризмот се базира на поврзување на земјоделските и туристичките активности....
Успешна приказна – Зоралек

Успешна приказна – Зоралек

Брендот Флорео е креиран од компанијата Зоралек во 2015 година со поддршка од Европската банка. Заедно со Агенцијата за дигитален маркетинг Нова Солушн од Битола, тие создадоа 10 производи во своето портфолио, почнувајќи со името на брендот, лого, веб-страница и други...
Органско сертифицирање

Органско сертифицирање

Сертифицираните органски производи се произведени, складирани, преработени, ракувани и продадени во согласност со прецизни технички спецификации (стандарди) и сертифицирани како „органски“ од тело за сертификација. Штом сообразноста со органските стандарди е потврдена...
Успешна фарма за магариња во близина на Задар: Зошто магарето е најдобриот пријател на човекот?

Успешна фарма за магариња во близина на Задар: Зошто магарето е најдобриот пријател на човекот?

Магарето е многу добар пријател на човекот од памтивек.Порано, во медитеранската област, магарето беше незаменлив асистент во земјоделството, а беше и главно превозно средство. Денес главно се користи за изложбени цели, но и за добивање млеко.Ја посетивме фармата за...
Органско и успешно: Госпоѓица Смоква од Пољица кај Задар

Органско и успешно: Госпоѓица Смоква од Пољица кај Задар

Пољица е мало село во близина на Задар каде се спојуваат две културни влијанија на Северна Далмација: Динаридите и Јадран, и секој од нив носи свои особености во врска со начинот на живот, културата, јазикот или дијалектот.Локалните жители претежно се занимаваат со...