Студија за урбано земјоделство во Северна Македонија, Србија, Хрватска и Бугарија

Студија за урбано земјоделство во Северна Македонија, Србија, Хрватска и Бугарија

„Едукација за урбано земјоделско образование за одржлива иднина“ е проект финансиран од ЕУ преку програмата Еразмус + (KA220-ADU – Партнерства за соработка во полето на образование за возрасни) и обединува организации од Северна Македонија, Бугарија, Хрватска и Србија...